Gléva Hynka z Těchlovic

Projekt je zasazen do období od počátku 15. věku do konce prvních husitských válek roku 1434. Snažíme se o rekonstrukci družiny rytíře Hynka z Těchlovic. Byla to reálná postava našich dějin i když z pramenů známá spíše pod jménem Jindřich (dochoval se nám pouze latinský tvar jména  a to Benucus, tedy možno přeložit i jako Hynek). Kdy se přesně narodil není známo. Z pramenů se ví jen, že byl jeho otcem Jan či Ješek z Těchlovic a že kolem roku 1404 sídlil na hradě Vrabinci. Také se ví, že po roce 1413, kdy museli Těchlovicové hrad Vrabinec prodat sousedícímu Vautenberkovi, neodešel jako jeho otec na Stružnici, ale na Litoměřicko. Po roce 1421 se setkává s Hynkem z Kolštejna a jako spojenec Pražanů vede spolu s ním Litoměřice při pokusu o zlikvidování protihusitských ohnísek v Poobří a v Podkrušnohoří. Roku 1426 se účastní bitvy u Ústí. Když se dostávají roku 1427 do městské rady radikální husité tak z Litoměřicka odchází. Na straně Pražského svazu svede ještě mnoho bojů a bitev. Osudnou se mu stává bitva u Lipan kde při neštastném pádu z koně umírá.  Ne vše z tohoto textuje pravdou, ale nemůžeme doložit ano to že se to nestalo.