Oderské husitské dny

V malém městečku Odry se pod vedením  místního rodáka, ctihodného sira Siby, již tradičně pořádají historické dny s malou bitvou z válek husitských, neb z války 30-leté. Máme tu čest býti na tuto výběrovou pidibitvu zváni a užívati si tak neopakovatelnou atmosféru se skvělými šermíři a neméně zdatnými šermířkami. Letos se zadařilo pouze jednomu jedinému členovi skupiny vyšetřit čas a dostat se až na území zvané Moravia ku městu Odry a předvést své skromné umění. I když oděný jen lehce, jako hadrák beze zbroje, hned po bitvě sklidil obdiv nad kvalitou čepele svého meče. Tři dobře vedené seky se výrazně podepsaly na čepeli protivníka a ten se hned ptal na kováře, který dovede odvést tak kvalitní práci. Dostalo se mu odpovědi, že staří mistři v Chomutově, na severu Čech, toho tak dovedou, a ten hned utíkal vyčiniti nešikovnému kováři svému. Možná i do Chomutova jej pak na zkušenou poslal. Na oplátku však skvělé lukaře v tom kraji mají a zbraně jejich bylo možné na místě vyzkoušeti. Posléze jsme u mistra Kobylky z Mizerova byli a to hned podvakráte a vždy pár kop grošů tam za tovar zanechali. Práci jeho si prozatím vynachváliti nemůžeme.Vrátit se zpět...