Libušín 2009

Tak je to za námi. Naše první letošní bitva. A kde by se mohla konat jinde než v Libušíně! Na akci vyrazila téměř celá skupina už během pátečního dne. V dopoledních hodinách se na cestu jako předvoj vydal panoš Hynek z Děčína se svou chůvou Madlou, jejím malým synkem Jakubem a velitelem lučištníků Mihangelem z Walesu. Po příjezdu se musel Hynek jako správný pán postarat o to, aby měl on a jeho chůva s malým Jakubem kde spát. Našel tedy vhodné místo a začal se stavbou svého stanu. Úkol to byl obtížný, avšak ne nemožný! Ihned jak se všichni ubytovali, započali se stavbou stanu panského. Paní Sabinka s panem „šedou eminencí“ Radkem měli dorazit během odpoledne. Na místo již dorazil i pacholek Václav, a i když měl kušnu plnou keců, zapojil se i on do práce. Po chvilce stály stany oba a mohlo se začít bydlet. Panoš Hynek se ihned chopil lahve dolské medoviny a snažil se ostatním ukázat, že nic lepšího není.  To už byla na místě i paní Sabinka a rytíř Jan Hoblík z Dubu. Začalo veselí, kde medovina a pivo tekly proudem. Když už panoš Hynek a velitel lučištníků Mihangel měli problém gestikulovat, dorazil i poslední družník pan Radek. Co se dělo dál, si už moc lidí nepamatuje …


Druhého dne zrána byli jako první na nohou Hynek s Hoblíkem. Po chvíli ze stanu vylezl i Mihangel, na kterém se večerní veselí podepsalo nejvíce. Zatímco si Hynek s Hoblíkem dělali z Mihangela šprýmy, vstali i ostatní družníci. Po snídani se Hynek, Hoblík, paní Sabinka a Madla odebrali na bitevní pole vyslechnout rozkazy svých velitelů. Hynek s Hoblíkem měli jít do boje co by podpůrná pěchota a Sabinka s Madlou jako lučištnice. Po nezbytných rozkazech se Hynek s Hoblíkem a Mihangelem vypravili prozkoumat zboží místních trhovců. Věci nacházeli vskutku krásné a nejeden groš padl na jejich koupi. Dvě hodiny po poledni, hodinu před vyhlášením boje, se Hynek s Janem Hoblíkem začali za pomoci svých pacholků oblékat do zbrojí. Tři hodiny po poledni již stáli se svou jednotkou zformováni v lese, očekávaje rozkazy od svého seržanta. A pak to vypuklo! Hynek vybaven štítem a mečem tvořil s ostatními nepropustný val. Rytíř Hoblík představoval úderný meč. Sabinka s Madlou zasypávaly hlavy nepřátel sprškami šípů. Bitva to byla velkolepá a vyčerpávající! Při konečném střetu, kdy se podařilo po levé straně prorazit obranný val bílé strany, měl Hynek co dělat, aby ještě udržel štít v ruce. Všechno ale dobře dopadlo a černá strana pod vedením ctihodného Čerta zvítězila. Na počest vítězství se večer upeklo maso a hromadně pilo pivo.


V neděli, když se celá družina probudila a nechaly se vyschnout stany, přistavil panoš Hynek povoz a začalo se s nakládáním veškerého vybavení. Po rozloučení s přáteli se celá družina vydala na cestu domů, tedy do královského města Děčína.Vrátit se zpět...