III. Hvězdicový pochod na hrad Blansko

Při příležitosti III. Hvězdicového pochodu na hrad Blansko jsme na tomto krásném hradě dotvářeli dobový kolorit. Vzácná akce, kdy se po nás výjimečně nechtěl šerm, ale pouze tábor a dobový život.

V sobotu ráno jsme tedy naložili naše povozy a zamířili směrem na Povrly. Po krátkém hledání správné cesty, kdy bychom bez pomoci pana Ptáčka tápali hustými hvozdy zřejmě dosud, jsme stanuli pod hradem, který v dávných dobách nechali vystavět Vartenberkové. K naší velké úlevě nám veškeré vybavení vyvezl na hrad povoz místních hasičů. Sice hrozně hlučel a páchl, s prudkým svahem si ale poradil velmi dobře a ušetřil nám tím úmorné trmácení s těžkými balíky.

Na hradě jsme po dlouhém hledání objevili kousek rovného místa a vztyčili náš stan a korouhev. Rovněž kuchyně byla připravena a naše dobrá chůva a kuchařka Madla se svoji mladou pomocnicí se pustily do práce. Zbytek družiny zatím vyrazil na dřevo, což se ukázalo jako úkol nelehký. Početné zástupy trempíků totiž lesy v okolí hradu pečlivě vysbíraly, takže bylo potřeba pro suchý klacík drápati se po příkrém svahu. Nakonec se ale podařilo sesbírat dostatek paliva a kuchařky se nám za to odměnily bohatou a chutnou krmí o několika chodech. Polévky se dokonce navařilo tolik, že jsme téměř celý kotlík nechávali osazenstvu hradu.

Prohlédli jsme si celý hrad a pokochali oko překrásným výhledem po širokém okolí. Po prohlídce hradu jsme svorně odsoudili „práci" památkářů z minulé éry. Ti se na hradě totiž chovali hůře, než banda nájezdníků. Rozbořit hradní bránu a přeorat hradní nádvoří těžkou technikou by snad příslušelo vojsku, které by hrad obléhalo a tímto způsobem se jej snažilo dobýt, ale toto chování není pochopitelné u lidí, kteří by naopak měli dbát o co nejlepší zachování našich památek.

Součástí programu bylo i svěcení nově opraveného křížku pod hradem a u toho členové naší družiny nemohli chybět. Dlužno podoktnouti, že kromě nás, kolegů šermířů z ústecké skupiny Anno Domini a pár dalších lidiček ze Spolku pro hrad Blansko zde nikdo jiný nebyl. Všichni turisté zřejmě pospíchali na hrad opéci sobě nějakého buřtíka a svlažit vyprahlé hrdlo pivem.

Celý den uběhl v poklidném duchu, shlédli jsme vystoupení kolegů šermířů a k večeru si sami cvičně zašermovali. S nachýlivším se večerem jsme sbalili stan a truhlice a připravili se na cestu k domovu. Laskaví hasiči nám opět odvezli vybavení k čekajícím povozům. Celkově vzato, byl tento den strávený velmi příjemným způsobem. Však jsme si po celém létě potřebovali vydechnout a toto byl skvělý odpočinek. Jsme vděční Spolku pro záchranu hradu Blansko, že nám umožnili takový den prožít a doufáme, že jsme tímto položili základy příštím dobrým vztahům.Vrátit se zpět...