Zbořený Kostelec 2010 - Kalich proti kalichu

Ten způsob jara roku 1434 zdál se být poněkud nešťastným…

Jednota husitských vojsk se rozpadla v zlých hádkách před obleženou Plzní. Pražané se spojili s panstvem pod jednou i pod obojí, Táboři a Sirotci svolávali své stoupence ze všech končin země. Obě strany věděly, že teď rozhodnou pěsti a meče. Koncem května už bylo jasné, že rozhodující bitva bude svedena východně od Prahy, snad poblíž Českého Brodu. Právě tam směřovaly jako malé pramínky oddíly obou stran, aby se spojily ve dvě velká vojska a vylily se řekou krve.

Od Tábora kolem Benešova se valila hlavní síla táborských bojovníků a bez milosti plenila statky šlechticů panské jednoty. V plamenech hořely vesnice paní Perchty ze Šternberka a na Konopišti a její syn, mladý pan Petr, byl zajat a potupně vlečen ve středu táborských houfů. Tehdy vyslali Táboři silný oddíl, aby poplenil statky pana Jana Sádla na Kostelci a o v ládl brod pod hradem. Brod, kterým procházely posily z jihu na pomoc panské jednotě.

Nebyla tedy náhoda, že toho květnového rána na kosteleckém brodu potkal houfec rozzuřených táborů odhodlanou družinu pana Beneše z Kožlí erbu zavinuté střely, který zde pod ochranou hradu rozbil tábor, aby přenocoval na cestě ku Praze. Dvě vojska pod dvěma korouhvemi s kalichem. Až dodnes pospolu. Ale dnes proti sobě.

zdroj: www.bitvaobrod.czVrátit se zpět...